Νέα

Poster

Στην παρακάτω αφίσα περιλαμβάνονται τα κύρια είδη μεσοπελαγικών ψαριών που καταγράφηκαν στις δειγματοληψίες του MesoBED στις Ελληνικές θάλασσες. Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες είτε εν πλω είτε στο εργαστήριο και η αφίσα είναι διαθέσιμη για λήψη σε υψηλή ανάλυση σε png και pdf για χρήση σε μη εμπορικούς σκοπούς.

 

Συμμετοχή του MesoBED σε συναντήσεις του ICES

Ο Ζαχαρίας (Άρης) Καπελώνης παρουσίασε το πρόγραμμα MESOBED και την Ελληνική δειγματοληψία του MEDIAS (Mediterranean International Acoustic Survey) στα ICES WKMESOMeth (Workshop on the development of practical survey methods for measurements and monitoring in the mesopelagic zone) και WGFAST (Working Group on Fisheries Acoustics, Science and Technology) που έλαβαν χώρα στο Galway της Ιρλανδίας από 27/4 έως 2/5/2019.

Εαρινή δειγματοληψία στον Κορινθιακό κόλπο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη δειγατοληψία του προγράμματος MESOBED στον Κορινθιακό κόλπο. Καταγράφηκε πληθώρα μεσοπελαγικών ειδών και παρατηρήθηκαν ενδιαφέρουσες εποχιακές διακυμάνσεις. Η ομάδα συνεχίζει στα βαθιά του Σαρωνικού κόλπου και ακολουθεί ανάλυση δειγμάτων στο εργαστήριο καθώς και επεξεργασία δεδομένων για πληθυσμιακές εκτιμήσεις.

Maurolicus muelleri – Silvery lightfish
Stomias boa
Ceratoscopelus maderensis
mesopelagic crustaceans
myctophids
Pterotrachea sp. – Sea elephant
Deep Scattering Layers

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ερευνητική αποστολή του MesoBED

Η πρώτη δειγματοληψία του προγράμματος MesoBED πραγματοποιήθηκε στον Κορινθιακό κόλπο ταυτόχρονα με την ερευνητική αποστολή του προγράμματος MEDIAS. Ο Κορινθιακός είναι ένας κλειστός κόλπος με βάθη που ξεπερνούν τα 900 m και στρώματα σκέδασης (Deep Scattering Layers) παρόντα σε διαφορετικά βάθη. Πραγματοποιήθηκε συλλογή δειγμάτων μεσοπελαγικών ψαριών  την ημέρα και τη νύχτα σε βάθη μέχρι 650 m, συλλογή δειγμάτων ζωοπλαγκτού σε πολλαπλά βάθη καθώς και καταγραφη ωκεανογραφικών παραμέτρων. Αναγνωρίστηκαν τουλάχιστον 8 είδη μεσοπελαγικών ψαριών από τις οικογένειες Myctophidae, Sternoptychidae and Stomiidae και καταγράφηκε η κατακόρυφη νυχθήμερη μετανάστευσή τους με επιστημονικά ηχοβολιστικά όργανα. Τα δείγματα θα μεταφερθούν στο εργαστήριο για περαιτέρω αναγνώριση και μετρήσεις ενώ εκκρεμεί η ανάλυση των ηχογραμμάτων και οι στατιστικές αναλύσεις. Οι επόμενες ερευνητικές αποστολές θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες περιοχές του Αιγαίου πελάγους.