Δημοσιεύσεις

  1. Καπελώνης Ζ., Σιαπάτης Α., Μαχιάς Α., Σωμαράκης Σ., Μαρκάκης Κ., Γιαννουλάκη Μ., Πυρουνάκη Μ.Μ., Τσουκάλη Σ., Τσαγκαράκης Κ., 2019. Κατανομή και κατακόρυφη μετανάστευση μεσοπελαγικών ψαριών στον Κορινθιακό Κόλπο. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Ηράκλειο, Κρήτη, Νοέμβριος, Πρακτικά σελ. 62-65